به وب سایت مدرسه خوش آمدید

تلفن : 1342227371

خط آموز

سامانه آموزشی خط آموز

0

فیلتر ها

رویداد ها : کلاس اول

تست اولین رویداد

زمان شروع

ساعت :

0

:

0

تاریخ :

1 /

1 /

1400

زمان پایان

ساعت :

10

:

20

تاریخ :

25 /

4 /

1401

تست دوم رویداد

زمان شروع

ساعت :

40

:

17

تاریخ :

20 /

5 /

1400

زمان پایان

ساعت :

20

:

0

تاریخ :

31 /

12 /

1400